2-6 September 2016

Ferizaj

Republic of Kosovo

Apply now

Application Period for 2016 Ended

About Us

International Film Festival – FERFILM was thought for some years but established in 2013. FERFILM was formed by a group of artists from Ferizaj and beyond. This moment was considered as an initiative to promote universal cultures and values of the world through film as a multidimensional and attractive method. Thinking of tourism’s potential that has Ferizaj, besides cinematographic events, our festival will organize visits and other events that show the cultural diversity in Kosovo.

Rreth nesh

Festivali ndërkombëtar i Filmit – FERFILM u mendua për disa vite për tu themeluar në vitin 2013. FERFILM u formua nga një grup artistësh nga Ferizaj e më gjërë. Ky moment u konsiderua si iniciativë për promovim të kulturave dhe vlerave të universale botërore për mes filmit si një metodë shumëdimensionale dhe atraktive. Duke menduar në mundësitë turistike që ka Ferizaj, krahas ngjarjeve kinematografike, festivali ynë do të organizoj vizita dhe evenimente të tjera që tregojnë diversitetin e lartë kulturor në Kosovë.

Ferfilm Winners

Filmi më i mirë i shkurtër/ Best short film

A DOCTOR’S JOB – Julio O.Ramos

Peru/ USA

Animacioni më i mirë/ Best Animation

ALTER – Malgorzata Andrys

POLAND

Dokumentari më i mirë i gjatë/ Best feature docummetary

PURSUIT OF LUCK – Marija Dzidzeva

MACEDONIA

Dokumentari më i mirë i shkurtër/ Best short documentary

MARIA CALLAS – Lyia Terki

FRANCE

Filmi më i mirë experimental/ best experimental film

SINGLE DUBLE TRIGLE – Apotropia

ITALY

Çmimi special/ special prize

THE MIDPOINT OF VERY LONG STORY – Ertug Tufekqio –

TURKEY/ FRANCE

Application Period Ended

The application period for the 4th Ferfilm Festival has finished. Every applicant will be informed of the results via e-mail. If you have any doubt, do not hesitate to contact us.

Rules

Article 1.
- Application is free and no fee will be paid from festival for the screening of the selected films.
Article 2.
- The Festival will take place between 2 and 6 September 2016 in Ferizaj, Republic of Kosovo.
Article 3.
The Festival accepts short and feature films produced in the following categories:
 •   Fiction – Short and Feature
 •   Documentary - Short and Feature
 •   Animation - Short and Feature
 •   Experimental – Short
Article 4.
- Applications may be sent by institutions or individually from all the countries of the world.
Article 5.
- The Festival only accepts short films no longer than 30 minutes, and feature films no shorter than 60 minutes. Films should have been shot by during the years 2012 - 2016 in any format. Films should be sent to the Festival in minimum format of mastering quality: DVD, MPEG2, Pal copies or via online links (ex. Wetransfer, vimeo, dropbox etc).
Article 6.
- All films must have English subtitles.
Article 7.
- There will be a pre-selection process. The selected Films will be in the official competition. The directors of selected films (or producer, main actor or other representatives of the crew, but not more than 2 people) will be invited to the festival. In addition, the festival will be in charge of their housing fees, including meals.
Article 8.
- The application forms, (see Article 5) must arrive at the Festival office before the 15 July 2016. The program will be published on 5 August 2016.
Article 9.
- The application must include the following: A correct filled Admission Form, according to the Festival requirements and the hard copy or digital copy of your film.
Article 10.
- The festival organizers have the right to make the necessary changes according to festival needs.
Article 11.
-A copy will be kept by the Festival for archival purposes after the Festival.
Article 12.
- By applying at “FERFILM FESTIVAL” you accept the above regulations.
Article 13.
  Awards:
 • Best Feature Fiction Award
 • Best Feature Documentary Award
 • Best Short Fiction Award
 • Best Short Documentary Award
 • Best Short Animation Award
 • Best Short Experimental Award
  •  All the category winners as an award will receive: a Winner Certificate and the Statue of Ferfilm,
   •   Every participant who is present at the festival will be certified in the Ceremony night.
  • DVD-MPEG2 Pal mastered quality copy of the film and send the link to the ferfilmfest@gmail.com
  • Do not hesitate to contact us for any information.

  Location

  Spend three inspiring days in the heart of Ferizaj city

  Venue

  FERFILM FESTIVAL Qendra e Kulturës

  Rruga. R. Rexhepi, p.n. Ferizaj 70000

  Republika e Kosovës

  Feel Free to contact us at
  Visite our Facebook funpage